Enneagramtypen test

Het enneagram is een instrument voor zelfontdekking en zelfinzicht. Deze enneagramtest is voor jou misschien het begin van een mooie zoektocht naar jezelf. Het advies is om geen overhaaste conclusies te trekken, maar rustig de tijd te nemen. Onderzoek of je voorlopige conclusie klopt.

Burn-out testen

Burn-out is geen ziekte die je plotseling bespringt. Er zijn signalen die het ontstaan ervan aankondigen. Als je die herkent, is het mogelijk burn-out te voorkomen. Onderzoek of je tot de risicogroep behoort, of er burn-out signalen aanwezig zijn en hoe je omgaat met burn-out signalen.

Plezier in werk

Heb je plezier in je werk? Doe de gelukstest voor op het werk.

Deze test bestaat uit 16 stellingen waarbij je steeds kunt aangeven in hoeverre de stelling op jou van toepassing is.  Aan het eind krijg je de uitslag en als je wilt krijg je de uitslag toegestuurd.