Enneagramtypen test

Het enneagram is een instrument voor zelfontdekking en zelfinzicht. Een eerste stap van je zelfonderzoek is mogelijk deze enneagramtypen test. Voor jou hopelijk het begin van een mooie zoektocht naar jezelf. Het advies is om geen overhaaste conclusies te trekken, en rustig de tijd te nemen. Onderzoek of je voorlopige conclusie klopt door er meer over te lezen.
enneagramtypen test
Over de enneagramtypen test
Het doel van deze enneagramtypen test is dat je snel een indruk krijgt van het enneagram type dat het beste past bij jouw persoonlijkheid.

Deze enneagramtypen test bestaat uit 4 vragen. Elke vraag bestaat uit 3 stellingen. Je kiest per vraag steeds 1 stelling die het meeste past bij jouw houding en gedrag.

Enneagram – achtergrondinformatie

Deze enneagramtypen test is geinspireerd op het werk van Don Richard Riso en Russ Hudson. Voor uitgebreide studie adviseer ik hun boek: De Wijsheid van het Enneagram (Altamira- Brecht).

Aandachtspunten bij de enneagramtypen test
  • Je hoeft het niet 100% eens te zijn met de stelling: je kijkt of je jezelf herkent in de toon van de stelling.
  • Denk niet al te lang na bij het maken van een keus. Laat je leiden door je ingeving.
  • Elke persoonlijkheid bestaat uit een mix van verschillende typen. Er is echter altijd sprake van één basistype dat voor jou geldt.
  • Dit basistype blijft je hele leven hetzelfde, ook al ontwikkel je je en verander je op veel gebieden.
  • Elk basistype heeft ook vleugels. De vleugels van bijvoorbeeld het basistype 2, zijn 1 en 3. Het kan zijn dat je je meer herkent in een vleugel dan in je basistype.
  • De beschrijvingen zijn universeel en gelden voor mannen en vrouwen.
  • Als mensen kunnen wij ons op veel verschillende manieren uiten, maar de basiskwesties van elk type blijven gelijk.
  • Geen van de 9 persoonlijkheidstypen (enneagram typen) is beter of slechter dan een ander type.
  • Alle typen hebben hun sterke- en zwakke kanten,  hun unieke plus- en minpunten.
 25%

Vraag 1 van 4

Welke stelling spreekt je het meeste aan?

TIP: Volg je ingevingen.

Vraag 1 van 4

Vraag 2 van 4

Welke stelling spreekt je het meeste aan?

TIP: Volg je ingevingen.

Vraag 2 van 4

Vraag 3 van 4

Welke stelling spreekt je het meeste aan?

TIP: Volg je ingevingen.

Vraag 3 van 4

Vraag 4 van 4

Welke stelling spreekt je het meeste aan?

TIP: Volg je ingevingen.

Vraag 4 van 4