Omgaan met burn-out signalen

Burn-out is geen ziekte die je plotseling bespringt. Er zijn signalen die het ontstaan ervan aankondigen. Als je die herkent, is het mogelijk burn-out te voorkomen. Doe één of meer van de drie burn-out testen om te zien wat je kunt doen.

  • De test burn-out risicogroep gaat over de vraag in hoeverre je tot een risicogroep behoort;
  • de test burn-out signalen gaat over het aanwezig zijn van burn-out signalen;
  • de test omgaan met signalen gaat over je manier van omgaan met burn-out signalen.

Over de test omgaan met burn-out signalen

Het is de combinatie van factoren die de doorslag geeft. Als je bijvoorbeeld moeilijk nee kunt zeggen op verzoeken van collega’s, heeft dat bij een geringe werkdruk niet zoveel gevolgen. Bij een hoge werkdruk ontstaat wel een verhoogd risico.

Naast de risicofactoren en de aanwezigheid van burn-out signalen is een belangrijke vraag hoe je met burn-out signalen omgaat.

Met deze test kun je dat onderzoeken.

 9%

Vraag 1 van 11

Ik kan grapjes over mijn situatie maken.

Vraag 1 van 11

Vraag 2 van 11

Ik vermijd stil te staan bij de burn-out.

Vraag 2 van 11

Vraag 3 van 11

Ik pak mijn probleem actief aan.

Vraag 3 van 11

Vraag 4 van 11

Ik kan relativeren.

Vraag 4 van 11

Vraag 5 van 11

Ik praat over mijn problemen met vrienden, familie of collega's.

Vraag 5 van 11

Vraag 6 van 11

Ik zoek verlichting bij alcohol, eten en/of sigaretten.

Vraag 6 van 11

Vraag 7 van 11

Ik zie ook de positieve kanten van mijn situatie.

Vraag 7 van 11

Vraag 8 van 11

Ik dagdroom veel.

Vraag 8 van 11

Vraag 9 van 11

Ik wacht af of het vanzelf beter zal worden.

Vraag 9 van 11

Vraag 10 van 11

Ik uit mijn emoties.

Vraag 10 van 11

Vraag 11 van 11

Ik ontken dat er iets aan de hand is.

Vraag 11 van 11