disclaimer & privacy

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • jij: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die jij nu bekijkt. Door de pagina te gebruiken stem je in met deze disclaimer.
De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen, dien je schriftelijk aan ons te verzoeken.

Privacy

Alle verstrekte informatie wordt alleen gebruikt voor de eigen praktijkvoering. Adressen worden niet aan derden verstrekt.

Op verstrekte gegevens is de privacy wetgeving van toepassing.