Type 8: de baas is sterk, assertief, direct

Enneagram type 8 wil leiden, want hij is sterk, vastbesloten en zich bewust van zijn verantwoordelijkheid. Bij dit type past de uitspraak van Max Frisch: “Je moet de waarheid voor de ander ophouden als een jas, zodat hij erin kan glippen en je hem er niet als een natte lap mee om de oren slaat”. Jij kent jezelf als enneagram type 8 en je ontwikkelt goedheid. Goedheid als kenmerk van je daadkracht. Je bent tegemoetkomend en vriendelijk. Je laat in je nabijheid de ander gewoon zijn.

Karakteriseringen:

Bepaler – Leider – Baas – Confronteerder – Strijder -Uitdager

Vervormingen:

Vechtjas – Krachtpatser – Bombast – Potentaat – Tiran – Manipulator

Algemene beschrijving:

Enneagram type 8, de Baas, wil de wereld in bezit nemen op het grensvlak van Macht en Waarheid. Als successtrategie streeft de Acht naar waardering door sterk te zijn en controle uit te oefenen. De Acht is het dominante, assertieve en confronterende Enneagram type. Hij is actiegericht, waarheidsgetrouw en soms entrepreneur en imperiumbouwer. Hij laat zich door geen obstakel tegenhouden om zijn doel te bereiken.

Bij type acht passen de woorden: sterk, assertief, direct, vindingrijk, op actie gericht, volhardend, waarheidsgetrouw en onafhankelijk.

Enneagram type 8:

  • heeft een werkhouding die gebaseerd is op vechten voor de goede zaak;
  • respecteert eerlijk leiderschap en een waardige tegenstander;
  • vecht om te winnen, bij bijvoorbeeld bedrog boort hij je de grond in;
  • voert de druk op als hij lijkt te verliezen: “Het leek alsof ik verloor, maar toen kwamen ze me tegemoet”
  • heeft er een hekel aan slecht geïnformeerd te worden: “Is dit het topje van de ijsberg? Ik wil de feiten!”;
  • wordt vaak gevraagd voor speerpuntposities, is waardevol in de startfase;
  • beschikt over zeer veel energie. In crisistijden positief gebruikt, in kalme tijden worden soms problemen gezocht;
  • wordt wel als een onruststoker gezien als hij alleen maar de spreekbuis is van het ongenoegen van anderen;
  • zorgt voor rechtvaardigheid en bescherming van eigen mensen;
  • kan de eigen benadering als de enige juiste zien: “Op mijn manier of anders niet&rdquo.

Leiderschapstijl:

Type 8 is direct en assertief. Wat je ziet is wat je krijgt. Vooral waardevol tijdens de startfase van activiteiten. We scharen ons allemaal graag achter de Krijger of Baas in tijden van uitbreiding of crises. Zeker ook als er een strijdplan nodig is. Enneagram type 8 is minder effectief in tijden van consolidatie, dat is immers minder opwindend dan openlijke competitie.

Lees ook het overzicht van alle negen enneagram typen

Een voorbeeld van een enneagram type 8  is Martin Luther King.