Type 5: de waarnemer is objectief

Enneagram type 5 heeft afstand nodig – tot zichzelf, tot de ander, tot het leven. Voor dit type zijn de woorden van Hermann Hesse: “Wat ons verstand denkt en zegt is een vliegenpoepje vergeleken met wat er onder de ‘drempel’ aan leven, relaties, verwantschappen loopt en stroomt. De waarde die voor enneagram type 5 belangrijk is, is betrokkenheid. En jij kunt betrokken zijn in ideëel, theoretisch en abstract opzicht en betrokken met handen en voeten, hart en mond, in relaties en midden in het leven.

Karakteriseringen:

Observator – Onderzoeker – Analist – Denker – Filosoof – Professor – Wijze

Vervormingen:

Betweter – Intellectualist – Warhoofd – Ivoren toren – Kamergeleerde – Kluizenaar

Algemene beschrijving:

Enneagram type 5, de waarnemer, heeft een objectieve kijk op de werkelijkheid en is een heldere, abstracte denker. Als successtrategie streeft de waarnemer ernaar om waardering te krijgen door de zaken te doorgronden. Hij wil graag betekenis ontlenen aan zijn ontdekkingen en vindt het prettig dit aan anderen over te dragen. De Vijf is het cerebrale, perceptuele Enneagram type, nieuwsgierig, alert en op inzicht gericht. De Vijf is onafhankelijk, inventief en innovatief, hij kan pionier met visie zijn.

Bij type vijf passen de woorden: scherpzinnig, slim, nieuwsgierig, onafhankelijk, inzichtrijk, ongewoon, alert, objectief.

Enneagram type 5:

  • heeft expertise: “Kennis is macht”;
  • vermijdt conflicten, trekt een ”muur” op als bescherming;
  • kijkt dwars door vleierij, bedrog en gebakken lucht heen;
  • heeft behoefte aan voorspelbaarheid, wil voorbereid zijn;
  • wanneer eenmaal betrokken, is het een niet te stuiten werker die zich vooral gestimuleerd weet door het probleem zelf;
  • werkt hard voor beloningen in de vorm van privacy en de vrijheid om persoonlijke interesses na te streven;
  • blokkeert bij onverwachte vragen of spontane gebeurtenissen: hij trekt zich terug om dingen uit te puzzelen;
  • stapt zo nodig succesvol in een openbaar imago (als een rol);
  • vindt privacy en afzondering zeer belangrijk;
  • ziet reflectie, terugblikken en vooruitkijken als een hoogtepunt.

Leiderschapstijl:

Enneagram type 5 geeft graag leiding.  ’t Liefst van achter gesloten deuren. Hij richt zich op ideeën en zelfpresentatie waarmee hij zijn ideeën kan overbrengen. Hij wordt gezien als bekwaam, kan alles goed regelen, maar is afstandelijk. “Je werkt ónder maar niet mét een Vijf”. Geen informatie over het proces van besluitvorming bij de Vijf waardoor de boodschap als autoritair en ongevoelig wordt ervaren.

Lees ook het overzicht van alle negen enneagram typen

Een voorbeeld van een enneagram type 5  is Albert Einstein.