Type 1: de perfectionist is idealist met principes

Enneagram type 1 is niet snel tevreden met wat er is. Hij wil veranderen – niet alleen zichzelf, maar het liefst de hele wereld. Voor dit type is  de uitspraak van Hermann Hesse van toepassing: “Geduld is het moeilijkste en het enige wat de moeite waard is om te leren”. Denk je, als je een enneagram type 1 bent, dat je het geduld niet hebt om dit te leren? Waar blijft dan je pretentie om de wereld te verbeteren?

Karakteriseringen:

Directeur – Perfectionist – Verbeteraar – Normsteller – Wetgever – Rechter – Leraar – Hervormer.

Vervormingen:

Pietlut – Bureaucraat – Schoolfrik – Principeruiter – Fundamentalist -Pedant – Drammer – Predikant.

Algemene beschrijving:

Type 1, de perfectionist, heeft een diepe relatie met en gevoel voor wat goed of fout is. Als successtrategie streeft hij naar waardering van anderen door te weten hoe dingen horen en die ook perfect uit te voeren. Hij is een idealist met principes die hoge eisen stelt aan zichzelf en aan anderen. Hij is steeds bezig met zichzelf en anderen en wil omstandigheden verbeteren, hij voelt zich sterk verantwoordelijk.

Bij type 1 passen de woorden: redelijk, verstandig, integer en deugdzaam.

Enneagram type 1:

  • heeft een principiële werkhouding;
  • heeft hoge verwachtingen van zichzelf en anderen;
  • voelt zich meer verantwoordelijk dan de gemiddelde werknemer;
  • neigt tot machtsstrijd en woordenwisselingen over wie er gelijk heeft;
  • neigt tot het vermijden van risico’s, risico’s kunnen immers tot fouten leiden;
  • houdt van richtlijnen en schema’s, die geven houvast;
  • is praktisch ingesteld, hij vertaalt abstracte begrippen naar concrete aanpak;
  • houdt van taakverdeling en verantwoording afleggen, wil weten wie waar verantwoordelijk voor is;
  • kan zich in details verliezen;
  • weet waar zwakke plekken in een plan of programma zitten.

Leiderschapstijl

De leidende 1 neigt tot sterke, op kwaliteit gerichte controle. Zijn leiderschapstijl kenmerkt zich door het maken van een perfect plan met sluitende richtlijnen. De medewerkers voeren het plan dan stap voor stap uit. Enneagram type 1 heeft altijd goed door hoe alles reilt en zeilt. Zijn stijl is uitermate geschikt voor situaties die planning en structuur nodig hebben.

Lees ook het overzicht van alle negen enneagram typen

Een voorbeeld van een enneagram type 1  is Mahatma Gandhi.