Wat is IQ? Wat is EQ? Hoè ben je intelligent?

Bij intelligentie gaat het over ‘verstandelijke vermogens’ en IQ. De vraag die hierbij hoort is: “Hoe intelligent ben jij?” Het gaat dan over begrippen als slim, dom, snel of traag van begrip. Vaak is er de vraag of iemand een hoog of een laag IQ heeft. Hiervoor kun je een intelligentietest doen. Met zo’n test meten ze je prestaties op het gebied van taal, rekenen en ruimtelijk inzicht. Naast het begrip IQ is het begrip EQ. Daarover hieronder meer. De vraag die overblijft is: “Hoè ben jij intelligent?

IQ

IQ betekent intelligentiequotiënt. Dit getal geeft aan hoe je gescoord hebt op de intelligentietest. Ruim 50% van de mensen heeft een score van 90 – 110. Deze mensen zijn gemiddeld intelligent. Iemand met een IQ van  boven de 120 noemen we begaafd. De vragen die je in een intelligentietest beantwoordt, gaan onder andere over:

 • Kun je snel problemen oplossen?
 • Gaat abstract denken je goed af?
 • Hoe is je geheugen?
 • Je ruimtelijke oriëntatie?
 • Kun je goed redeneren?
 • Leer je zelfstandig?
 • Ken je synoniemen en tegenstellingen?
 • Welke woorden lijken op elkaar?

En wat is EQ?

Naast IQ is er het begrip EQ. Dit betekent emotionele intelligentie. Dit begrip is in 1970 gelanceerd door Daniel Goleman als reactie op het in zijn ogen te grote belang dat aan IQ werd gegeven. Bij EQ kijk je naar:

 • hoe je met andere mensen omgaat,
 • of je je aanpast in situaties en hoe je dat doet,
 • hoe je contact maakt,
 • of  je emoties van anderen begrijpt’,
 • kun je samenwerken.

Hoè ben jij intelligent?

Een ander/ nieuw idee over wat intelligentie is, komt van Howard Gardner. Hij spreekt over meervoudige intelligentie. Hij heeft het over acht, mogelijk negen intelligenties. Hij vindt dat de juiste vraag over intelligentie is: “Hoè ben jij intelligent?

Lees meer: