Meervoudige intelligenties op het enneagram: hoe slim ❗

Meervoudige intelligenties op het enneagram

Wat is dat precies? Meervoudige intelligenties op het enneagram? Bij meervoudige intelligenties op het enneagram gaan we samen op zoek naar jouw unieke talent. Maar eerst meer over intelligent en intelligentie.

Intelligent noem je meestal iemand die slim is en de dingen snel door heeft.

Je kunt op heel veel gebieden slim of intelligent zijn: bijvoorbeeld met techniek, tekenen, schilderen, sport, rekenen, taal en communicatie. Dat zijn allemaal intelligenties.  Vaak heb je als persoon een voorkeur voor 3 of meer intelligenties.  Dan heb je het over meervoudige intelligenties. Verschillende scholen maken tegenwoordig gebruik van meervoudige intelligenties, ze gaan er vanuit dat elk kind intelligent is – slim is – op een bepaald gebied. Kijk maar:  hoe ben jij slim?

Het Centrum voor Zelfonderzoek gaat er eveneens van uit dat ieder mens intelligent is en een speciaal talent heeft. Zij gebruikt hiervoor meervoudige intelligenties op het enneagram. Op het enneagram heeft elke intelligentie een unieke plek. Door te stappen op het enneagram, leer je meer over jezelf en ontdek je jouw eigen slimheid/intelligentie.

Wie vindt wat leuk?

Hieronder staat een opsomming van activiteiten die iemand met een specifiek talent graag doet:

Lichamelijk-motorische:

 • wandelen;
 • sporten;
 • dansen;
 • acteren;
 • jongleren;
 • knutselen.
Lichamelijk-motorische intelligentie is het vermogen om het eigen lichaam te gebruiken en te controleren. Het beheersen van de kleine motoriek, nodig voor het manipuleren van kleine objecten, als van ‘totale’ bewegingen, zoals bijvoorbeeld bij dans.

Interpersoonlijke:

 • een discussie houden;
 • iets organiseren;
 • communiceren
 • conflicten oplossen
 • samen een spelletje doen: kwartet, domino, kaarten, memorie, rummicub;
 • samen een activiteit uitvoeren als een werkstuk maken.
Interpersoonlijke intelligentie is het vermogen om onderscheid te maken tussen verschillende individuen en hun stemmingen, motieven en temperament. En om met andere individuen te communiceren.

Visueel-ruimtelijke:

 • tekenen/schilderen;
 • legpuzzels maken;
 • stripverhaal of collage maken;
 • een plattegrond tekenen;
 • inrichten;
 • fotograferen.
Visueel-ruimtelijke intelligentie is het vermogen om ruimtelijke vormen en beelden waar te nemen en te reproduceren, om deze beelden mentaal te manipuleren en om nieuwe mentale beelden te creëren.

Intrapersoonlijke:

 • een dagboek bijhouden;
 • een stamboom maken;
 • schilderen;
 • lezen;
 • filosoferen;
 • een gedicht schrijven.
Intra-persoonlijke intelligentie is het vermogen tot zelfreflectie en het bewustzijn van de eigen innerlijke wereld. Het vermogen om eigen gevoelens te onderscheiden en te zien als drijfveer voor het eigen handelen.

Logisch-mathematische:

 • sudoku of andere rekenproblemen oplossen;
 • winkeltje spelen;
 • spelletjes als kaarten, rummicub, da vinci code, set;
 • zelf een spel ontwerpen;
 • experimenteren;
 • puzzel met verschillen zoeken.
Logisch-mathematische intelligentie is het vermogen om zowel inductief als deductief te denken; om getallen en symbolen mentaal te manipuleren en om abstracte begrippen te hanteren en te creëren.

Natuurgerichte:

 • natuurfilm kijken;
 • natuurproefjes doen;
 • bloemschikken;
 • een herbarium maken;
 • een huisdier houden;
 • werkstuk maken over dieren/planten.
Naturalistische intelligentie is het vermogen om onderscheid te maken tussen verschillende verschijnselen en deze tot op detail kunnen classificeren.

Verbaal-linguistische intelligentie:

 • gedichten en verhalen lezen;
 • woordpuzzels oplossen of woordspelletjes doen;
 • comedie, soap, cabaret kijken;
 • discussiëren;
 • moppenboekje maken;
 • een verhaal schrijven.
Verbaal-linguïstische intelligentie is het vermogen om zowel gesproken als geschreven taal te begrijpen. Een gevoeligheid voor de betekenis van woorden en voor de verschillende functies die de taal vervult.

Muzikaal-ritmische:

 • muziek maken: instrument, zingen;
 • muziek luisteren;
 • muziek lezen
 • componeren
 • rappen;
 • rijmpjes, gedichten (voor)lezen.
Muzikaal-ritmische intelligentie is het vermogen om betekenis te ontlenen aan muzikale patronen, klanken en ritmes Deze kunnen creëren en reproduceren.

Existentiële intelligentie:

 • discussiëren;
 • kijken naar praat-/discussieprogramma’s;
 • lezen;
 • museumbezoek;
 • kunstboeken kijken;
 • schilderen.
Existentiële intelligentie is het vermogen dat te maken heeft met de kosmos en met de zin van het leven. Filosofen en spirituele leiders beschikken vaak over deze intelligentie bezitten. Denk hierbij aan de Dalai Lama.
Wil jij  meer weten over jezelf en welke intelligentie jou zo uniek maakt? Wil je op zoek gaan naar jouw intelligenties op het enneagram?
Meer lezen over meervoudige intelligenties:

Achtergronden

Wat is IQ?