Meervoudig intelligent: achtergrondinformatie

Meervoudig intelligent: achtergrond

Rond 1980 ontwikkelde de Amerikaanse onderzoeker Howard Gardner een nieuwe theorie over intelligentie: hij noemde dit meervoudig intelligent. Volgens Gardner is ieder individu meervoudig intelligent en heeft talenten/ intelligenties. Die talenten staan los van elkaar en ze kunnen van een heel verschillend niveau zijn.

Een muzikaal talent oftewel een muzikaal intelligent mens hoeft bijvoorbeeld geen sportwonder te zijn. Iemand kan verbaal bijzonder sterk zijn, maar niet erg ruimtelijk ontwikkeld. Een mens kan drie intelligenties bezitten of vijf, hij is dus meervoudig intelligent. Howard Gardner begon met zeven intelligenties en inmiddels is de negende in onderzoek. Omdat je niet zomaar alles een intelligentie kunt noemen, heeft hij hiervoor criteria opgesteld.

Wanneer is iets een intelligentie?

 • Een intelligentie is onafhankelijk: dat wil zeggen: functioneert onafhankelijk. Als iemand bijvoorbeeld een hersenbeschadiging krijgt en zijn taalvaardigheid beschadigt, dan kan zijn muzikale kant intact blijven.  Zijn muzikale intelligentie staat los van zijn taalvaardige intelligentie.
 • Een intelligentie is iets zijn dat zich uitzonderlijk manifesteert. Denk aan de film Rain man. De hoofdpersoon in de film is een rekenwonder, maar in sociaal opzicht is hij achtergebleven.
 • Voor een intelligentie zijn meer vaardigheden nodig, die weer met elkaar samenhangen. Bijvoorbeeld: muzikale intelligentie vraagt om gevoel voor melodie, ritme, harmonie.
 • Intelligentie is iets dat je in kaart kunt brengen, kunt noteren: in een alfabet, cijfers, een landkaart, noten enzovoorts.
 • Intelligentie moet je kunnen testen.

De verschillende intelligenties of talenten

Howard Gardner heeft acht intelligenties benoemd en een negende (nr. 9) is in onderzoek. Hieronder de intelligenties op een rij. Ze staan in de volgorde van hun plaats in het enneagram.

 1. lichamelijk-kinesthetisch
 2. interpersoonlijk
 3. visueel-ruimtelijk
 4. intra-persoonlijk
 5. logisch-mathematisch
 6. naturalistisch
 7. verbaal-linguïstisch
 8. muzikaal-ritmisch
 9. existentieel